Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 031 760 5000 eller använd nedanstående formulär:

Skickar...

PRP
Fillers
Botox
acne
acnar
injection

Bukplastik

 

Bukplastik är ett ingrepp som utförs på patienter som inte är överviktiga men ibland har problem med lös hud på buken. Det är också vanligt att människor som har förlorat vikt, ibland efter graviditeten, har överflödig hud som inte kan lösas genom bantning. Människor kan notera en svaghet i deras magmuskulatur som inte förbättras genom motion. Bukplastik behandlar dessa problem genom att ta bort extra hud och fettvävnad och dra åt magmusklerna. Bristningar på nedre delen av magen tas också till viss del bort  eller görs mindre iögonfallande.

Det är viktigt att vara medveten om att denna operation inte är ett sätt att gå ned i vikt och är heller inte en ersättning för hälsosam kost och motion. Plastikkirurgen kommer att diskutera detta med dig. Detta är en stor operation och det kommer att ta lite tid att återhämta sig helt.

Proceduren utförs under narkos och kräver 1-2 dygns övernattning. Ett långt, horisontellt snitt görs precis ovanför blygdområdet, som sträcker sig till undersidan av höftbenen på varje sida. Beroende på hur mycket överskott som finns så kan det i vissa fall också vara nödvändigt med ett snitt i medellinjen från blygdbenet och uppåt. Hud och fettvävnad på buken separeras från underliggande muskel och stödjande vävnader. Den underliggande muskulaturen dras åt, naveln separeras från huden och lämnas kvar i bukväggen. Överskottet av hud och fettvävnad dras sedan nedåt och dränage naveln sys in i den hud som flyttats ned. Det är ett vanligt missförstånd att naveln flyttas, vilket man inte gör utan den kommer att sitta i samma position som innan operationen. Normalt placeras två dränageslangar under huden under de första 24 timmarna och en gördel appliceras på bukväggen för att ge stöd och kompression. Denna byts ut till ett individuellt anpassat kompressionsplagg dagen efter operation.

 

Inför Operationen

Första gången du besöker oss får du träffa en erfaren informationssköterska som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information om själva ingreppet och vad du kan förvänta dig, vad det kostar och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar. Det här första besöket är alltid kostnadsfritt.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en tid för konsultation hos en av våra plastikkirurger. Konsultationen är viktig. Vi går noggrant igenom ditt hälsotillstånd och de eventuella läkemedel du tar. Det ger tillfälle att utförligt prata om alla aspekter av operationen. Slutmålet är att resultatet helt överensstämmer med dina förväntningar.

Det är bra om du förberett dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen.

Du kommer även att få välja och prova ut en gördel som kommer att fungera som en stödkorsett efter operationen.

För att operationen skall bli så bra som möjlig bör du ligga på ett BMI (body mass index) under 30.

Rökning försämrar syretillförseln till vävnaden och fördröjer i sin tur sårläkningsprocessen. Det ökar även risken för komplikationer och Du skall därför vara helt rökfri 6 veckor före operationen och tills operationssåret är läkt.

Vi finns alltid till hands och svarar på dina frågor. DU kommer även att få välja och prova ut en gördel som kommer att fungera som en stödkorsett efter operationen.

Operationen
På operationsdagen träffar du din plastikkirurg igen, som fotograferar operationsområdet om detta inte är gjort i samband med konsultationen. Du kommer att träffa din narkosläkare och blir tilldelad ett rum som du disponerar under din vistelse på kliniken. Din kirurg går igenom planen för operationen så att båda parter är helt på det klara med vad som skall göras. Operationsområdet markeras och du görs klar för operationen.
Efter Operationen

Efter operationen får du ligga kvar på uppvakningsavdelningen och förs därefter över till ditt rum för omvårdnad och smärtlindring.

Normalt har du två dränageslangar som ska transportera bort vätskeöverskottet som uppstår i samband med operationen. Dessa tas bort när det kommer lite vätska (efter något dygn oftast men i vissa fall ytterligare några dagars tid).

De första dygnen efter operationen kommer du att uppleva en känsla av svullnad, ömhet i magen och nedsatt känsel i bukhuden. Under de första dagarna kan du behöva smärtstillande medel. Svullnaden avtar successivt under de första veckorna.

Efter fem till sju dagar kommer du tillbaka för en första kontroll. Efter 14 dagar tar vi bort eventuella stygn som finns kvar. Du är alltid välkommen att höra av dig tidigare till oss om du önskar. Beroende på ingreppets omfattning och vad du har för typ av arbete så kommer du att vara borta från arbetet i ca tre till sex veckor.

Vi rekommenderar att du avstår från träning och tunga lyft och håller igång med lugna promenader de första tre veckorna. Först efter tre månader kan du röra på dig helt utan begränsningar. Undvik att sola ärren under första året..

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den plastikkirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

Du kan se en förbättring redan när stygnen är borta. Slutresultatet, en platt, välformad och spänstig buk, går först att bedöma tidigast efter sex månader. Tänk på att resultatet varierar mellan olika människor beroende på vilka förutsättningar som föreligger innan operationen. De förväntningar som är rimliga skall noga vara genomgånget av din kirurg innan operationen.