Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 031 760 5000 eller använd nedanstående formulär:

Skickar...

PRP
Fillers
Botox
acne
acnar
injection

Bröstförminskning i Göteborg 

 

Bröstförminskning utförs för att minska storleken på stora, tunga bröst. Stora bröst kan vara lika störande för en kvinna som mycket små bröst, inte bara på grund av förlägenhet om storleken och oönskad uppmärksamhet, men också på grund av de fysiska problemen.

Det kan vara smärta i brösten, särskilt runt menstruation, liksom ryggsmärtor, värk i skuldrorna, irritation i huden mellan och under brösten och störd sömn. Det kan också finnas problem såsom behovet av särskilda, stödjande underkläder som ofta är dyra samt svårigheter att hitta kläder som passar riktigt, speciellt klänningar.

Denna operation kan i de flesta fall ge en lättnad för kvinnor genom fysiska, medicinska och känslomässiga fördelar.

Bröstförminskning utförs under narkos och kräver ofta en övernattning även om man ibland kan utföra det sk polikliniskt med hemgång samma dag. Snitt görs runt bröstvårtan, i en vertikal linje under det och horisontellt längs vecket av bröstets undersida.

Överskott av hud och bröstvävnad tas bort och ett mindre, fastare bröst skapas. Nippeln flyttas högre på bröstet för att matcha de nya konturerna.

Den ärrbildning som uppstår runt bröstvårtan och i bröstvecket kommer gradvis att mjukna och tonas ned. Ärren döljs väl, men kommer att vara permanenta. Operationen tar 2-3 timmar. Det tar lite tid innan all svullnad, ev. blåmärke har försvunnit och först efter ca 6-9 månader kan man se slutresultatet. Efter operationen finns risk för känselnedsättning i brösten och bröstvårtor, men känseln kommer gradvis att återvända i de flesta fall men det kan ta lång tid. Det finns en liten risk att man inte kan amma efter en bröstförminskningsoperation men studier har visat att denna risk är ungefär lika stor hos kvinnor som inte har opererats.

Vi rekommenderar att du gör en mammografiundersökning om du är fyllda 40 år eller om det finns en ärftlighet för brösttumörer i släkten. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

 

Inför operationen

Första gången du besöker oss får du träffa en erfaren informationssköterska som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information om själva ingreppet och vad du kan förvänta dig, vad det kostar och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar. Det här första besöket är alltid kostnadsfritt.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid och en tid för konsultation hos en av våra plastikkirurger.

Konsultationen är viktig. Vi går noggrant igenom ditt hälsotillstånd och de eventuella läkemedel du tar. Det ger tillfälle att utförligt prata om alla aspekter av operationen.

Slutmålet är att resultatet helt överensstämmer med dina förväntningar.

Det är bra om du förberett dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. För att operationen skall bli så bra som möjlig bör du ligga på ett BMI (body mass index) under 30.

Rökning försämrar syretillförseln till vävnaden och fördröjer i sin tur sårläkningsprocessen. Det ökar även risken för komplikationer och du skall därför vara rökfri 6 veckor före operationen och tills operationssåret är läkt.

Vi finns alltid till hands och svarar på dina frågor.

Operationen

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg. Han fotograferar operationsområdet om detta inte är gjort i samband med konsultationen.

Du kommer att få träffa din narkosläkare och får ett eget rum under tiden du är på kliniken. Du kommer även att få prova ut en sport-BH som du får kostnadsfritt av oss. Den fungerar som ett stödbandage under de första veckorna efter bröstförminskningsoperationen.

Bröstförminskningen sker i narkos. Operationen tar ca 2 timmar beroende på vald teknik och storleken på brösten. Du får ofta stanna över natten men ibland kan du få gå hem samma dag beroende på hur stor operationen blivit.

Efter Operationen

Efter bröstförminskningen får du ligga kvar på uppvakningsavdelningen och ca 3-6 timmar på ditt rum för omvårdnad och smärtlindring. Förbered dig för att någon hämtar dig efter operationen. Det är även bra om du har någon som kan hjälpa dig hemma de första dagarna då du kan ha ont och är trött.

Duscha kan du göra några dagar efter operationen.

Dina bröst kommer att vara både mindre, lättare och fastare efter operationen. Efter en bröstförminskning kan du uppleva lätt värk, svullnad och nedsatt känsel efter operationen. Det går över successivt över efter de tre första veckorna efter operationen. I regel är receptfria läkemedel som Panodil och Ipren tillräckliga som smärtlindring.

När du går hem efter operationen får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den plastikkirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

En av våra sjuksköterskor kommer att ringa och höra hur du mår 1-2 dagar efter hemkomsten.

Efter ungefär 1 vecka kommer du tillbaka för en första kontroll och efter 14 dagar tar vi bort eventuella stygn som finns kvar. Tidigast efter 6-9 månader kan vi bedöma slutresultatet av bröstförminskningen, men redan när stygnen är borta kan du se en förbättring.

Efter en vecka kan de flesta börja arbeta (beroende på arbetsuppgifter) och efter 3-6 veckor kan du börja träna. Innan dess rekommenderar vi lugna promenader. Du bör undvika att tänja på ärren.

Hur ärr läker är individuellt men för att minimera dessa skall du tejpa brösten de första 6 månaderna efter ingreppet. Läkaren kommer att informera dig om hur det går till. Du skall även undvika solexponering av ärren så länge de är rödfärgade/rodnade för att uppnå bästa kosmetiska resultat. Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på skillnader i arvsanlag och hudens elasticitet. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar.

Efterbehandling och Kombinationsingrepp

I vissa fall kan man kombinera ett bröstlyft och bröstförminskning med andra kroppskirurgiska ingrepp. Sådana frågor pratar vi igenom vid den första kostnadsfria konsultationen.

Pris

Bröstförminskning  från  40.000 kr