Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 031 760 5000 eller använd nedanstående formulär:

Skickar...

PRP
Fillers
Botox
acne
acnar
injection

Bröstlyft i Göteborg

 

Kvinnor med bröst som fallit ned och blivit “hängiga” upplevs ibland som estetiskt störande. Ibland kan de även orsaka svårigheter att hitta passande kläder och hindra en i ens dagliga leverne. Bröstlyftoperationen kan lösa dessa problem. Bröstlyft är en behandling som utförs för att minska brösthäng, vare sig detta är ett naturligt tillstånd eller ett resultat av amning, viktreduktion eller ålder.

Bröstlyftsoperation avlägsnar överflödig hud för att höja och omskapa brösten till finare och fastare form. Vid operationen reduceras vårtgårdens storlek och flyttas uppåt. Beroende på om patienten är nöjd med existerande volym i bröstet eller kan tänka sig att öka volymen av bröstet i form av en protes så kan det vara ett alternativ.

Efteråt blir det lättare att bära upp kläder och du kan komma att känna dig mera nöjd med ditt utseende.

Innan du sätts upp på ett bröstlyft måste du komma till en konsultation hos en av våra specialister i estetisk plastikkirurgi för att få grundlig information inför en eventuell operation.  För- och nackdelar med olika typer av bröstlyft kommer att diskuteras med dig vid din konsultation.

Den som har något eller några av nedanstående problem kan ha nytta av bröstlyft:

Bröst som pendlar och med vårta och vårtgård pekande neråt

Bröst som saknar volym och stabilitet

Hudirritation under brösten

Missnöje med bröstens utseende

Bröstlyft kan ske vid vilken ålder som helst efter det att brösten är färdigutvecklade vid omkring 20-årsåldern. Man bör dock inte göra bröstlyft då man planerar att omedelbart skaffa barn. Det är bättre att vänta eftersom brösten förändrar sin form i samband med amning. Med tiden förändras bröstens utseende och form – detta i och med många saker, exempelvis amning, viktnedgång, graviditet och liknande. Ett bröstlyft kan åter göra brösten fastare och ge dem ett ungdomligt utseende.

Vilka skall inte opereras ?

Bröstlyft skall inte utföras på kvinnor som har obehandlad bröstcancer eller förstadier till bröstcancer, aktiv infektion i kroppen, graviditet eller under pågående amning.

Individer med nedsatt immunförsvar( pågående kemoterapibehandling eller annan medicin som sätter ned immunförsvaret).

Patient som har tillstånd som påverkar blodkoaguleringen, sårläkning, eller har nedsatt blodtillförsel till brösten efter tidigare kirurgi eller strålbehandling kan ha ökad risk för komplikationer eller otillfredsställande resultat.

Vid bröstlyft är det speciellt viktigt att vara helt rökfri tre veckor innan operationen och tills det är läkt.

Patienten skall ha fyllt minst 18 år så att tillväxten är avslutad.

I vissa fall kan man kombinera ett bröstlyft och bröstförminskning med andra kroppskirurgiska ingrepp.  Sådana frågor pratar vi igenom vid den första kostnadsfria konsultationen.

 

Inför Operationen

Första gången du besöker oss får du träffa en erfaren informationssköterska som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information om själva ingreppet och vad du kan förvänta dig, vad det kostar och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar. Det här första besöket är alltid kostnadsfritt.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid och en tid för konsultation hos en av våra plastikkirurger. Konsultationen är viktig. Vi går noggrant igenom ditt hälsotillstånd och de eventuella läkemedel du tar. Det ger tillfälle att utförligt prata om alla aspekter av operationen. Slutmålet är att resultatet helt överensstämmer med dina förväntningar.

Det är bra om du förberett dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. För att operationen skall bli så bra som möjlig bör du ligga på ett BMI (body mass index) under 30.

Rökning försämrar syretillförseln till vävnaden och fördröjer i sin tur sårläkningsprocessen. Det ökar även risken för komplikationer och skall därför undvikas 6 veckor före operationen och tills operationssåret är läkt.

Vi finns alltid till hands och svarar på dina frågor.

Operation
På operationsdagen träffar du din plastikkirurg. Han fotograferar operationsområdet om detta inte gjorts i samband med konsultationen.

Du kommer att få träffa din narkosläkare och får ett eget rum under tiden du är på kliniken. Du kommer även att få prova ut en stöd-BH som du får kostnadsfritt av oss. Den fungerar som ett stödbandage under de första veckorna efter bröstlyftoperationen.

Bröstlyftet sker i narkos eller lokalbedövning i kombination med ett lugnande medel. Operationen tar ca 2 timmar beroende på vald teknik och hur din byst ser ut. Du får ofta gå hem samma dag men ibland kan du få stanna över natten beroende på hur stor operationen blivit.

Efter Operationen

Efter bröstlyftet får du ligga kvar på uppvakningsavdelningen och ca 3-6 timmar på ditt rum för omvårdnad och smärtlindring. En del patienter åker hem efter några timmar medan andra stannar över natten. Förbered dig för att någon hämtar dig efter operationen. Det är även bra om du har någon som kan hjälpa dig hemma de första dagarna då du kan ha ont och är trött.

Duscha kan du göra några dagar efter operationen.

Efter ett bröstlyft kan du uppleva lätt värk, svullnad och nedsatt känsel efter operationen. Det går över successivt över efter de tre första veckorna efter operationen. I regel är receptfria läkemedel som Panodil och Ipren tillräckliga som smärtlindring.

När du går hem efter en operation får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den plastikkirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

En av våra sjuksköterskor kommer att ringa och höra hur du mår 1-2 dagar efter hemkomsten.

Efter ungefär 1 vecka kommer du tillbaka för en första kontroll och efter 14 dagar tar vi bort eventuella stygn som finns kvar. Tidigast efter 6-9 månader kan vi bedöma slutresultatet av operationen men redan när stygnen är borta kan du se en förbättring.

Efter en vecka kan de flesta börja arbeta (beroende på arbetsuppgifter) och efter 3-6 veckor kan du börja träna. Innan dess rekommenderar vi lugna promenader. Du bör undvika att tänja på ärren

Hur ärr läker är individuellt men för att minimera dessa skall du tejpa brösten de första 6 månaderna efter ingreppet. Läkaren kommer att informera dig om hur det går till. Du skall även undvika solexponering av ärren så länge de är rödfärgade/rodnade för att uppnå bästa kosmetiska resultat.

Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på skillnader i arvsanlag och hudens elasticitet. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar.

Pris

Bröstlyft    från     39.000 kr