Support

Behöver du snabbt komma i kontakt med oss?

Ring oss gärna på 031 760 5000 eller använd nedanstående formulär:

Skickar...

PRP
Fillers
Botox
acne
acnar
injection

Leverfläckar ( Födelsemärken )

 

Bakgrund
En leverfläck (naevus) är ett litet område av huden som är extra pigmenterad  och därför syns som en mörk prick eller fläck.

Alla vuxna har leverfläckar. De första börjar synas under första levnadsåren, och sedan uppkommer fler och fler under uppväxtåren fram till ungefär 30-årsåldern. Leverfläckar kan ha många olika utseenden.

Många människor har svårt att skilja mellan leverfläckar (naevus) och övriga hudförändringar såsom tex fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus  mm. Det är därför viktigt att ALLA hudförändringar bedöms av läkare, innan man bestämmer sig för att låta behandla dessa.

Bedömning av hudförändringar
Hos Medical Beauty Center Göteborg gäller följande policy för alla slags hudförändringar:

1. Patienten måste träffa en legitimerad läkare som inleder undersökningen med att efterhöra patientens sjukhistoria (anamnes).  På detta vis får läkaren en uppfattning om det föreligger ärftlighet för tumörsjukdomar, hur länge patienten har haft hudförändringen, om hudförändringen ändrat karaktär med tiden mm.

2. Läkaren undersöker därefter hudförändringen visuellt och bedömer bland annat dess färg, form, avgränsning mm.

3. Först därefter fattas beslut om vilken typ av behandling som skall erbjudas.

 

Behandling av hudförändringar
Hudförändringar kan tas bort:

1. Kirurgiskt (hudförändringen skickas då för mikroskopisk bedömning)
2. Genom frysning
3. Leverfläckar

Vilken behandling man väljer beror på flera faktorer såsom:

  • Vilken typ av hudförändring det gäller
  • Var på kroppen hudförändringen sitter
  • Patientens egna önskemål

Fördelen med laser är att hudförändringarna behandlas snabbt, effektivt och lindrigt. Laserljuset förstör selektivt hudförändringens blodförsörjning och aktiverar kroppens immunförsvar. Hudförändringen stöts därefter oftast bort och efterlämnar minimala ärr. Läkningstiden samt estetiken blir alltid bättre med lasermetoden. Det räcker ofta med en behandling för att ta bort fläckarna/hudförändringarna, men i vissa fall kan behandlingen behöva upprepas. Laserbehandlingen känns som små varma stick och tolereras oftast väl. Bedövning brukar inte behövas.

 

Bedömning och behandling av leverfläckar
I tillägg till ovanstående policy så gäller följande för leverfläckar (naevus):

1.  Patienten måste alltid ha uppvisat sina leverfläckar för en hudläkare / distriktsläkare innan patienten eventuellt behandlas hos Medical Beauty Center Göteborg.

2. Medical Beauty Center kan komma att kräva att patienten uppvisar en aktuell journalkopia (helst inte äldre än 4 månader) som visar att patienten har visat upp och fått bedömt sina hudförändringar/leverfläckar på adekvat vis hos sin ordinarie distriktsläkare eller hudläkare.

3. Kirurgisk borttagning brukar rekommenderas för leverfläckar, där man uppfattar dom som misstänkt farliga och vill undersöka dem mikroskopiskt.

Kom in på en fri konsultation med någon av våra specialistsjuksköterskor hos oss på Medical Beauty Center Göteborg så hjälper vi dig .031-760 5000

 

Priser

 

  • 1 Leverfläck                           1000 kr
  • Per tillkommande leverfläck    500 kr

*Fler än 10 fläckar: Enligt överenskommelse med läkare eller sjuksköterska.
Ev. prisförändringar kan förekomma vid större fläckar än “normalt”.